سرویس پاسخ خوکار

با سرویس پاسخ خودکار در هر زمان پاسخگو باشید

با سرویس پاسخ خودکار در هر زمان پاسخگو باشید
پنل پیامکده از سرویس های متنوعی برخوردار است برخی از این سرویس ها عبارتند از سرویس قیمت ارز وسکه ،بورس ،  آب وهوا ، بانک پیامک و.... سرویس پاسخ خودکار (Auto Responder)از دیگر امکانات این پنل محسوب می شود .این سرویس به شما اجازه میدهد تا به درخواست مشترکانی که به شما پیامک میدهند به صورت خودکار از طریق پیامک پاسخ دهید.درواقع شما با این سرویس میتوانید در هر زمانی پیامک های از پیش تعریف شده را به صورت خودکار ارسال کنید وحتی پا را فراتر نهاده واز این قابلیت برای تبلیغات خود استفاده کنید.این سرویس را در هر زمان می توانید فعال و متن آن را به دلخواه تنظیم وتغییر دهید. اگر ضرورتی برای استفاده از...
ادامه مطلب