اگر کاربر و نماینده ای ثبت نام آنلاین کرده باشد، چگونه می توانم قبل از خرید، هزینه پنل را به او تخفیف بدهم؟ آیا باید انتقال موجودی داد؟

پس از ثبت نام کاربران و نمایندگان، شما در بخش مدیریت و در قسمت “ثبت نام های آنلاین” لیست کاربرانی که ثبت نام انجام داده اند را مشاهده می کنید. اکنون کافیست که گزینه تغییر مبلغ در مقابل نام کاربر را کلیک و مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید. دقت نمایید این مبلغ وارد شده همان مبلغیست که در اعتبار کاربر به صورت منفی درج شده و باید جهت فعال شدن پنل، آن را پرداخت نماید.