در قسمت انتقال موجودی به کاربران نوشته است “در صورت انتقال داخلی سود فروش برای شما محاسبه نمی شود” این به چه معناست؟

با توجه به اختلاف تعرفه شما و کاربران شما، باید در نظر داشته باشید که مبلغی که باید به کاربر انتقال دهید دقیقا نباید از حساب شما کسر شود. به مثال زیر توجه نمایید:
فرض کنید کاربری با تعرفه پیامک ۱۰۰ ریالی به شما ۱۰۰٫۰۰۰ تومان پرداخت کرده و شما می خواهید این کاربر را شارژ کنید. فرض کنید تعرفه شما ۹۰ ریال باشد.
مبلغی که از کاربر دریافت نموده اید معادل ۱۰٫۰۰۰ پیامک می باشد. یعنی شما باید ۱۰٫۰۰۰ پیامک به او انتقال دهید و این امر یعنی باید از پنل شما مبلغ ۹۰٫۰۰۰ تومان (معادل ۱۰ هزار پیامک) کسر شود، در صورتی که اگر شما در قسمت انتقال موجودی میزان ۱۰۰٫۰۰۰ تومان انتقال دهید سود فروش شما در این حالت (یعنی همان ۱۰٫۰۰۰ تومان) نادیده گرفته شده و محاسبه نمی گردد.
برای رفع این موضوع باید اعلام نمایید، کاربر در سامانه خود و در قسمت عملیات حساب و بخش شارژ حساب، مبلغ مورد نظر را وارد نموده و به جای گزینه پرداخت آنلاین، گزینه “کارت به کارت” یا “واریز به حساب” را انتخاب نماید. در این صورت شما در پنل خود درخواست شارژ را تایید نموده و سیستم دقیقا معادل پیامک های خریداری شده، از حساب شما کسر و دقیقا معادل همان پیامک ها به پنل کاربر شما اضافه می نماید.