آیا فعال سازی نام تجاری یا شماره بین المللی هزینه دارد ؟

بلی فعال سازی هر نام تجاری و شماره بین الملی هزینه دارد .جهت فعالسازی و استعلام قیمت نام تجاری و شماره بین المللی از بخش پشتیبانی اقدام فرمایید.