شماره های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و خط ثابت ۰۲۱ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تمامی پیش شماره های فوق از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده اند ، بنابراین تفاوت اول این خطوط در اپراتور ارائه کننده و سیاست های آن ها می باشد.