آیا پس از خرید سامانه نیاز به خرید شماره اختصاصی داریم؟

خیر سامانه پیامکده به صورت پیش فرض به هر کاربر از اپراتور های مختلف ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ شماره اشتراکی ارائه میدهد که شما می توانید به کمک آن ها ارسال های خود را انجام دهید. در صورت نیاز به دریافت پیامک می بایست شماره اختصاصی خریداری فرمایید.