آیا فعال سازی Delivery در سرویس ها هزینه دارد ؟

خیر گزارش تحویل (Delivery) رایگان بوده و برای تمام اپراتورها فعال می باشد.