آیا امکان انتقال شماره های از قبل خریداری شده به شرکت شما وجود دارد؟

بله ، این امکان وجود داشته و به سادگی قابل انتقال است ، کافیست شرکتی که شما قبلا از آنها سرویس می گرفتید یک نامه به اپراتور ارسال نماید و اعلام کند که شماره ها را بهپیامکده انتقال دهند.