تعرفه های نمایندگی

تعرفه پیامک برای نمایندگان ( بر حسب ریال):

 

اپراتور ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۵۰۰۰ سیم کارت BTS ایمیل پیام صوتی(هر ثانیه)
فارسی ۱۱۸ ۱۳۵٫۷ ۱۱۸ ۱۰۰ ۱۱۸ ۱۰۰ ۱۱٫۱ ۱۶٫۵
لاتین ۲۳۶ ۲۷۱٫۴ ۲۳۶ ۲۰۰ ۲۳۶ ۲۰۰ ۱۱٫۱ ۱۶٫۵