تبلیغات انتخاباتی شورای شهر و ریاست جمهوری

با توجه به نزدیکی زمان تبلیغات انتخاباتی شورای شهر و ریاست جمهوری

طرح ویژه خرید پیامک به مناسبت ایام انتخابات به شرح زیر اعلام می گردد:

۱۰ درصد شارز بیشتر در ارسال های بالای ده میلیون تومان