دریافت تمامی سرویس های ممکن در یک سامانه

از طریق سرویس های پیامکده شما علاوه برا امکان ارسال پیامک متنی ، امکان  ارسال ایمیل تبلیغاتی و پیامک صوتی  به بانک شماره ها و دفترچه تلفن خود را دارید.(یک پنل با چندین قابلیت)