چگونه یک پیام صوتی اثرگذار تولید کنیم؟

یکی از ابزار های هوشمند  در پنل پیامکده پیام صوتی می باشد که از تکنولوژی نوین بازاریابی بهره می برد.اینکه شما تعاملی زنده وبا جلوه های شنیداری با مخاطب رابطه برقرار کنید واو را به سوی کسب وکارخود سوق دهید بسیار ارزشمند است.

voice-sms

از این رو ما در پیامکده راه حل هایی را ارائه میدهیم که شما  به بهترین نتایج در بازاریابی از طریق پیام صوتی دست یابید.

نکات زیر را درنظر داشته باشید:

  • پیام شما نباید طولانی وخسته کننده باشد زیرا مخاطب وقت وحوصله ی شنیدن پیام تبلیغاتی صوتی طولانی را ندارد.این امر باعث تشویش ذهن مخاطب میشود واو را زود خسته میکند.
  • لحن صحیح و جذاب برای مخاطبان لذت بخش است و باعث تداوم گوش فرادادن به پیامک صوتی مطلوب شما می شود.پس همیشه لحن وصدای گوش نواز برای پیام صوتی خود انتخاب کنید و پیام مطرح شده به گونه ای باشد که پیوند منطقی و با رعایت سلسه مراتب، یک خط فکری را دنبال کند ومخاطب به راحتی بتواند از تبلیغات صوتی شما به نتیجه گیری مطلوب برسد.
  • هرچه اطلاعات کامل تری از محصول یا خدمات خود عرضه کنید مخاطب زود تر به مقصود شما پی می برد.
  • هدف پیام مشخص و جذاب باشد.زبان ساده ومناسب که طولانی وخسته کننده نباشد و مرتبط به محصول وخدمات شما باشد بسیار بر پیام صوتی شما اثرگذار است.
  • برای تولید یک پیام ، هدف باید مشخص باشد یعنی چه پیامی را میخواهید به چه گروهی ازمخاطبان برسانید.
  • برنامه سازی داشته باشید ، هدف خود را به صورت ایده هایی با ترکیب گفتار جذاب برای مخاطب وشنونده ارائه کنید.

bulk-voice-calls-250x250

 

برای رسیدن به هدف اثرگذار به این پرسش ها پاسخ دهید.

الف) آیا ایده هایتان  به اندازه کافی جذاب هستند؟

ب) آیا ایده های بیشتری وجود دارد که بیشتر وبهتر مارا به هدف برساند؟

ج) آیا این ایده با مخاطب خاص تناسب دارد؟

د) شنونوگان این پیام چه گروه هایی هستند و چه انتطاراتی دارند؟

و) شنوندگان ما از لحاظ رفتار، باور ونگرش چه خصوصیاتی دارند؟

 

جهت رسیدن به پاسخ این سوالات پیشنهاد میکنیم به تحقیق جامع بپردازید . با بررسی وجستجو، تعمق ویافتن جواب به پاسخ مطلوب خواهید رسید.همچنین می توانید منابع تحقیق را از اینترنت ، اشخاص آگاه در زمینه مورد نظر،کتاب خانه ها ، مراکز آمار ومراکز فرهنگی بدست آورید.

همیشه این را در نظ بگیرید که آمادگی وتمرین نقش سازنده و موثری در بالا بردن کیفیت پیام دارد.کسی که پیام را ضبط میکند بهتر است بعد ازضبط صدا با دقت پیام را بشنود وبه یقین برسد که پیام مناسبی تولید کرده است و این را فراموش نکند که خلاقیت مهمترین اصل در بازاریابی محسوب می شود.

درپایان پیام صوتی حتما اطلاعات تکمیلی تماس خود را قرار دهید و به مخاطب اطمینان دهید که منتظر شنیدن نظرات وارائه خدمات به وی هستید.

 

ما درپنل پیامکده تمام سعی و توان خود را بکار میگیریم تا بهترین رویکردهای تبلیغاتی را به شما ارایه دهیم.