امکان ارسال از تمامی اپراتور ها

با استفاده از سامانه پیامکده شما تنها با یک سامانه امکان استفاده از تمامی اپراتور های ۱۰۰۰-۲۰۰۰-۳۰۰۰-۵۰۰۰-خط ثابت  وحتی خطوط تجاری (با نام تجاری)را به صورت یکجا دارید.

که در صورت اختلال در هر یک از اپراتور ها امکان ارسال از سایر اپراتور مقدور می باشد.

شما امکان ارسال پیام خود در هر زمانی و از هر اپراتوری را دارید.